ການ​ເຄື່ອ​ນໄ​ຫວ
ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ຫຼວງເສນາ ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຕາມ “ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ” ປະຈໍາປີ 2019 (Seminar on Cross- Border Electronic Commerce For Countries under Belt and Road Initiative Pro
ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ຫຼວງເສນາ ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຕາມ “ ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ” ປະຈໍາປີ 2019 (Seminar on Cross- Border Electronic Commerce For Countries under Belt and Road Initiative Pro
ເອ​ກະ​ສານ​ເຜິຍ​ແຜ່
ເອກະສານ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ