ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດງານກອງປະຊຸມສຳມະນາ Lao Digital Identification, ຄັ້ງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2022.

28/11/2022

ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດງານກອງປະຊຸມສຳມະນາ Lao Digital Identification,  ຄັ້ງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2022.

     ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 08:30 ຂອງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊ່າ, ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ RYOBI SYSTEMS ແລະ ບໍລີສັດ NEC ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນດິຈິຕອນ (Lao Digital Identification) ໂດຍການ ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ເຊິ່ງມີຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ທຽບເທົ່າຂອງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ບໍລິສັດບໍລິການທາງການເງິນ-ປະກັນໄພ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 80 ກວ່າທ່ານ. 

    ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການລິເລີ່ມ ການນຳເອົາ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເຂົ້າມາປະຍຸກນຳໃຊ້ ໃນບັນດາ ຂົງເຂດ ວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ກໍ່ຄື ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ພ້ອມທັງລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ໂດຍມີການກຳນົດ ຍຸດທະສາດ ໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຄື: ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025). ປະຈຸບັນ, ຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວ, ຊຶ່ງສະແດງຄື ມີການພັດທະນາ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ຫຼື ແອັບພລີເຄຊັນ ເປັນຕົ້ນ ການບໍລິການຂໍວີຊາ,  ການຂໍນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ການບໍລິການຊຳລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງ, ການບໍລິການເອີ້ນລົດເທັກຊີ້ ຫຼື ບໍລິການສັ່ງອາຫານ ຜ່ານທາງອອນລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ມີການນຳໃຊ້ບັນດາລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ແບບດິຈິຕອນ ຊຶ່ງທຸກການບໍລິການຜູ້ນຳໃຊ້ຕ້ອງຂໍສະໝັກ ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຊຶ່ງມີຂັ້ນຕອນ ການພິສູດ ແລະ ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດິຈິຕອນ ວ່າແມ່ນຜູ້ນຳໃຊ້ແທ້. ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ ຜູ້ນຳໃຊ້ ຕ້ອງຂໍສະໝັກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທຸກເຈົ້າໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຊຳ້ຊ້ອນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກໍ່ບໍ່ສາມາດກວດກາຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກໄດ້, ຊຶ່ງບາງບໍລິການກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນການສະໝັກດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນເຈ້ຍ. 

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບພິສູດ ແລະ ຢັ້ງຢືນດິຈິຕອນ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ ຖານຂໍ້ມູນປະຊາຊົນ, ຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ, ຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໃຫ້ແກ່ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການບໍລິການຈາກພາກລັດສູ່ປະຊາຊົນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກທຸລະກິດສູ່ສັງຄົມ.

   

 ກອງປະຊຸມສຳມະນາມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແບບດິຈິຕອນ ກັບຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້, ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປັນຂໍ້ມູນອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ໃຫ້ສາມາດຖອດຖອນ ແລະ ປັບໃຊ້ໃນການພັດທະນາວຽກງານ ລະບົບຢັ້ງຢືນຕົວຕົນດິຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

ພາຍຫຼັງການນຳສະເໜີຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກັບ ຊ່ຽວຊານ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ມີເນື້ອໃນອັນເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ການລິເລີ່ມວຽກງານ ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນດີຈິຕອນ ໃນອະນາຄົດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ໃນເວລາ 12:00 ນ.

 

ຂ່າວໂດຍ: ສລດ

 

ງານ ສັບປະດາ ດິຈິຕອນ