ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office) ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມພາຍໃນ ກະຊວງ ຕສ

07/07/2022

ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office) ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມພາຍໃນ ກະຊວງ ຕສ

    ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຂອງບັນດາກົມທຽບເທົ່າ ແລະ ລົງເລິກການຝືກອົບຮົມການເຊັນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ/ທຽບເທົ່າ ພາຍໃນກະຊວງ ຕສ. ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 75 ທ່ານ.

 

    ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອ​ຍົກ​ລ​ະ​ດັບຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ພາຍໃນກະຊວງ ຕສ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານເຂົ້າ-ອອກຂອງບັນດາກົມ ພາຍໃນກະຊວງ ຕສ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ທັງສ້າງໃຫ້ກະຊວງ ພວກເຮົາເປັນແບບຢ່າງຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະການເຊັນເອກະສານຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີເຈ້ຍ (Paper less) ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນຳການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ການເຊັນເອກະສານຜ່ານລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ທັງຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜ່ານລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປະຫຍັດທັງເວລາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຈ້ຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ທັງຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຢູ່ທຸກເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່.    

ໃນການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ(e-Office) ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນເຕັມ ແລະ ໄດ້ສີ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 07/07/2022 ໃນເວລາ 16:30 ໂມງ.

ຂ່າວໂດຍ: ຊ່ອງດາວ  ພົມມະຈັນ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ