ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ໃນ ສປປ.ລາວຄັ້ງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເດີແກຣນຣີເວີຊາຍ 2 ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

07/07/2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ໃນ ສປປ.ລາວຄັ້ງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເດີແກຣນຣີເວີຊາຍ 2 ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

    ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເດີແກຣນຣີເວີຊາຍ 2 ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ,ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການພັດທະນາ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຫຼື Korea Development Institute (KDI) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ຮອງຮັບການພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດດິຈິຕອນ ໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ປອ ສົມໄພວັນ ແສງສຸຣິຍະ, ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ,ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ທ່ານ DR MyungJae Moon ຕາງໜ້າທີມຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໂຄງການຈາກ KDI ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 06 ແຂວງພາກກາງ ຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຫ້ອງວ່າການເມືອງວັງວຽງ, ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ.

    ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ ສົມໄພວັນ ແສງສຸຣິຍະ ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ໄດ້ນຳສະເໜີພາບລວມຂອງໂຄງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ຫຼື Knowledge Sharing Program (KSP) ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ສົກປີ 2021-2022 ພ້ອມທັງ ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນວຽກ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ແລະ ທາງ KDI ກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຮັບຄຳຄິດເຫັນ, ພ້ອມນີ້ ທາງພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 06 ແຂວງພາກກາງ ກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີວຽກງານການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ທາງດ້ານດິຈິຕອນ ຢູ່ແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງເປັນລາຍງານ ແຜນນະໂຍບາຍໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

    ໂຄງການ KSP ສົກປີ 2021-2022 ນີ້ ຈະປະກອບມີ 3 ວຽກຫຼັກຄື: 1) ປະເມີນຄືນລະບົບໂຄງສ້າງ, ໂຄງຮ່າງ, ລະບົບການນໍາເນີນການ ຂອງລັດຖະບານດິຈິຕອນ ໃນ ສປປ ລາວ. 2) ສຶກສາແນວທາງເພື່ອປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງໃໝ່ທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 3) ຊ່ວຍພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີພື້ນຖານທາງດ້ານລັດຖະບານດິຈິຕອນ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອສຳເລັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສປປ ລາວ ຈະມີບ່ອນອີງ ໃນການພັດທະນາ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງ ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ ດ້ານດິຈິຕອນ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.

ຂ່າວໂດຍ:ສລດ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ