ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາກຽ່ວກັບ ການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານດິຈິຕອນ ແລະ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office) ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມພາຍໃນ ກະຊວງ ຕສ

04/07/2022

 ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາກຽ່ວກັບ ການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານດິຈິຕອນ ແລະ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office) ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມພາຍໃນ ກະຊວງ ຕສ

  ໃນວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2022 ໄດ້ມີພິທີເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ແລະ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office) ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຕສ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມະລາວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນກົມ, ຂັ້ນພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ພາຍໃນ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຫຼາຍກວ່າ 90 ທ່ານ.

   ຈຸດປະສົງຂອງການກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາລັດຖະບານດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະໄດ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບບັນດາລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດດິຈິຕອນຂອງສູູນບໍລິຫານລັດເປັນດິຈິຕອນ ເພື່ອການຂັບເຄື່ອນການປະຕິຮູບຂະບວນການບໍລິຫານລັດ, ການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ລວມທັງກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆ. ຊຶ່ງລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການດິຈິຕອນ ເດັ່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງ ປະກອບມີ: ລະບົບກອງປະຊມທາງໄກ (Video Conference), ລະບົບຫ້ອງການລັດທັນສະໄໝ (e-Office), ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (G-Chat), ລະບົບການຈັດເກັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ (G-Share) ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ການຈັດເກັບເອກະສານ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ (New Normal).

    ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ແລະ ການເຊັນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຊຶ່ງລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝກໍ່ເປັນລະບົບໜື່ງ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະໃນການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມການຈໍລະຈອນ ຜ່ານລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຫຍັດທັງເວລາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຈ້ຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສາມາດລົງລາຍເຊັນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Signature) ຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້.

    ການຈັດສຳມະນາ ແລະ ຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການຫັນວຽກງານການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານເຂົ້າ-ອອກຂອງບັນດາກົມ ພາຍໃນກະຊວງ ຕສ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ທັງສ້າງໃຫ້ກະຊວງ ຕສ ພວກເຮົາເປັນແບບຢ່າງຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະການເຊັນເອກະສານຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີເຈ້ຍ (Paper less) ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າຕ່າງໆ.

 

ຂ່າວໂດຍ: ຊ່ອງດາວ  ພົມມະຈັນ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ