2022/06/03 ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການສ້າງສູນລັດດິຈິຕອນ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງສູນລັດດິຈິຕອນປະຈຳ

27/05/2022

2022/06/03 ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການສ້າງສູນລັດດິຈິຕອນ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງສູນລັດດິຈິຕອນປະຈຳ

     ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ (ສລດ), ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກະຊວງ ຕສ) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການສ້າງສູນລັດດິຈິຕອນ ປະຈໍາແຂວງ ຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2022 ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງສູນລັດດິຈິຕອນ ປະຈຳແຂວງ ສົກປີ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ກະຊວງ ຕສ ແລະ ທ່ານ ບຸນດາໄລ ເຄນນາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກໂຕໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ, ບໍລິສັດ, ພະນັກງານພະແນກ ຕສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 40 ທ່ານ.

      ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປີດ ແລະ ມອບ-ຮັບ ສູນລັດດິຈິຕອນ ພ້ອມອຸປະກອນຄົບຊຸດ, ລະບົບ e-Office, Video Conference, eMail, G-Chat, G-Share ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົບພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນແຂວງມີທັກສະເພີ້ມ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບລັດດິຈິຕອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງເປັນການຮອງຮັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກາຍເປັນເຄຶ່ອງມື ທີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກ ຕສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານດິຈິຕອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີຈຸດປະສົງສ້າງໃຫ້ເປັນສູນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນສູນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງ ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານ-ບໍລິການລັດແບບດິຈິຕອນ ໃນການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ແບບຢືນຍົງ

     ການຫັນເປັນທັນສະໄໝເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ມີທິດໃຫ້ເລັ່ງຜັນຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ເຂົ້າເປັນກົນໄກສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນການປະຕິຮູບຂະບວນການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິຫານລັດ, ລວມທັງກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆ. ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການປະຕິຮູບພື້ນຖານຂອງການບໍລິຫານ, ການບໍລິການ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນທຸກຂະແໜງການຂອງລັດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ: ການຊຳລະພາສີ-ອາກອນຕ່າງໆ ຜ່ານ Mobile Money, Application ແລະ ຜ່ານເວັບໄຊ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄອຊີທີໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສູດ.

ຂ່າວໂດຍ:ນ.ກິດຕິສັກ  ປະສົມສຸກ

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນພາກລັດ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລະບົບ ສື່ສານພາກລັດ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ