2021-10-05 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ

05/11/2021

2021-10-05 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ

       ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (ສລອ), ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNDP), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ (Digital Maturity Assessment - DMA) ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 05 ພະຈິກ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຮູບແບບເຄິ່ງອອນລາຍ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ສົມໄພວັນ ແສງສຸຣິຍະ, ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ຕສ ແລະ ທ່ານ ຈັດທະລາດ ປອງມາລາ, ຫົວໜ້າທີມງານ ຕ່າງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ມີຕ່າງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ບັນດາແຂວງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 56 ທ່ານ.

      ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວເຮົົາ ແລະ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຂອງວຽກງານການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ, ເຊິ່ງໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ (DMA) ນີ້ ແມ່ນການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງຜົນຂອງການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ຕໍ່ການກຳນົດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວເຮົາ.

      ທ່ານ ປອ. ສົມໄພວັນ ແສງສຸຣິຍະ  ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ທີ່ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ປ່ຽນໂຄງສ້າງທາງເສດຖະກິດ, ຂະບວນການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະຂະບວນການທາງສັງຄົມອື່ນໆ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໃສ ແລະ ເປັນປັດໃຈພື້ນຖານຕໍ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ. ຊຶ່ງການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານດິຈີຕອນນີ້  ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານເຮົາ, ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

ໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະແນກນະໂຍບາຍ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ