2021 /10/ 26 ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາອອນລາຍ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໄອຊີທີ ກັບ ສ. ເກົາຫຼີ

26/10/2021

 2021 /10/ 26  ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາອອນລາຍ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໄອຊີທີ ກັບ ສ. ເກົາຫຼີ

    ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (ສລອ), ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດງານ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໄອຊີທີ ຮ່ວມກັບ ອົງການ National Information Society Agency (NIA), ສ. ເກົາຫຼີ.  ໃນຫົວຂໍ້ “ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບດີຈີຕອນ  (Strategies for Socio-Economic Development Through Digital Transformation in Lao PDR)” ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຢູ່ ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ ແລະ ຜ່ານທາງລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຕາງໜ້າຈາກຝ່າຍລາວແມ່ນ ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຕາງໜ້າຈາກຝ່າຍ ສ. ເກົາຫຼີ ແມ່ນ ທ່ານ  Jaeho Lee ຮອງປະທານ ຂອງອົງການ NIA. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ພາຍໃນ ກະຊວງ ຕສ, ອົງການ Korea International Cooperation Agency (KOICA), ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຕາງໜ້າຈາກ 09 ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດຕ່າງໆ ແລະ ຈາກຝ່າຍຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ, ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດຈຳນວນ 50 ທ່ານ.

 

 

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກປະສົບການ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈດັ່ງນີ້:

1. ການພັດທະນາ Intelligent Government ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ AI, Big Data, IoT, ແລະ ອື່ນໆ. ສະເໜີໂດຍ Sungkungkwan University, ສ. ເກົາຫຼີ;

2. ການບໍລິການພາກລັດແບບດີຈີຕອນ (Digital Government Service: Government 24). ສະເໜີໂດຍ Ministry of Interior and Safety, ສ. ເກົາຫຼີ;

3. ການບໍລິການພາກລັດແບບດິຈິຕອນ ອັດສະລິຍະ (Digital Government Service: D-Brain). ສະເໜີໂດຍ Korea Public Finance Information Service (KPFIS), ສ. ເກົາຫຼີ;

4. ບົດຮຽນການຫັນລະບົບໄອຍະການສານ ເປັນດີຈີຕອນ (Digital Transformation of OSPP). ສະເໜີໂດຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສປປ ລາວ.

     ພາຍໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ “ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບດີຈີຕອນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນ ທັງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນທຸກຂະແໜງການ. ຈະເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຳເປັນ ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ທີ່ດີ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສ້າງແຜນການ ແຜນງານ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແບບດີຈີຕອນ ເທື່ອລະກ້າວ”.

ໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະແນກນະໂຍບາຍ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ