2021/03/18 ສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

18/03/2021

2021/03/18 ສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

      ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 18 ມີນາ 2021, ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ກັບພະແນກ ປທສ 08 ແຂວງພາກເໜືອ, ໂດຍການເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 08 ແຂວງ ພາກເໜືອ ແລະ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນທັງໝົດ 31 ທ່ານ.

     ໃນກອງປະຊຸມ ສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລວມເຖິງທິດທາງແຜນການໃນການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມສູ່ການເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາລະບົບທີ່ໃຫ້ບໍລິການພາກລັດໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ:ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office), ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference), ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (G-Chat) ແລະ ລະບົບນຳໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນ (G-Share/G-Drive) ແລະ ອື່ນໆ​ ເພື່ອໃຫ້ພະແນກ ປທສ ນຳເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຕົນ ເພື່ອການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ທັງເປັນການ ປະຢັດເວລາ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ວຽກງານໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ວ່ອງໄວຍິ່ງຂື້ນ.


      ພາຍຫຼັງການນຳສະເໜີ, ເຜີຍແຜ່ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຮນິກ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນແບບກົງໄປກົງມາ ຊຶ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດ​ຟົດ​ຟື້ນ, ໄດ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມ-ຕອບ ປຶກສາຫາລື ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບ ບໍລິຫານ/ບໍລິການລັດ ແບບທັນສະໄໝ ເຊິ່ງມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.

 

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 18 ມີນາ 2021 ເວລາ 16:30.

ຂ່າວໂດຍ: ທ.ຊ່ອງດາວ  ພົມມະຈັນ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ