ສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຈັດ ຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຜ່ານລະບົບລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office)

11/02/2021

ສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຈັດ ຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຜ່ານລະບົບລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ         (e-Office)

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021, ສູນບໍລິຫານລັດໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມ ທຽບເທົ່າພາຍໃນ ກະຊວງ ປທສ, ໂດຍການເປັນປະທານເປີດງານຂອງ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 13 ກົມ /ທຽບເທົ່າພາຍໃນກະຊວງ ປທສຈຳນວນທັ້ງໝົດ 52 ທ່ານ.

     ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂະບວນການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ Certificate Authority (CA) ແລະ ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜ່ານລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ກັບຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມທຽບເທົ່າ ພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເອກະສານ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ທັງເປັນຕົວແບບຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າ.     

ຄຸນສົມບັດຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນ:

  • ສາມາດພິສູດວ່າໃຜເປັນຄົນລົງລາຍເຊັນ (Signer Authentication), ໃນເອກະສານຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງບອກເຖິງບຸກຄົນທີ່ເຊັນເອກະສານ.
  • ສາມາດໃຊ້ໃນການກວດສອບ ຫຼື ພິສູດໄດ້ວ່າມີການແກ້ໄຂເອກະສານຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຊັນໄປແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ (Data Integrity).
  • ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ (Non-repudiation) ເນື່ອງຈາກວ່າລາຍເຊັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມີເອກະລັກ ທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ເຊັນເອກະສານ.

     ການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Signature ເຂົ້າໃນລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ, ຈະແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ ລະບົບການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 59/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນກິດຈະການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 1101/ປທສ, ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020. ເຊິ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມທຽບເທົ່າ ໃນການເຊັນເອກະສານອອນລາຍຜ່ານລະບົບ, ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ເຊັນເອກະສານໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ແຕ່ຍັງຮັກສາໄດ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ເຈົ້າຂອງລາຍເຊັນໄດ້.


      ພາຍຫຼັງການແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດ​ຟົດ​ຟື້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມ-ຕອບ ປຶກສາຫາລື ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ກັບລະບົບ e-Signature ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ມີທັນສະໄໝ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.

 

     ຂ່າວໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ