ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ນຳໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ (G-Share, G-Drive) ໃຫ້ 06 ພາກສ່ວນ ລະຫວ່າງວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020

13/01/2021

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ນຳໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ  (G-Share, G-Drive) ໃຫ້ 06 ພາກສ່ວນ   ລະຫວ່າງວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ  ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNDP) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບ ແລະ ນຳໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຈຳນວນ 06 ພາກສ່ວນຄື: ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຊັັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມເປີດງານ ໂດຍ ຄະນະສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄະນະກົມຈາກບັນດາກະຊວງດັ່ງກ່າວ  ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາກສ່ວນລະ 40 ທ່ານ.

          
           ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເພື່ອ​ຍົກ​ລ​ະ​ດັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ​ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ G-Share, G-Drive ໃນການຈັດການບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອກະສານ ຜ່ານລະບົບ Cloud ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການໝູນໃຊ້ລະບົບ G-Share, G-Drive  ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການກຳເນີນການ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ເອກະສານຊຳ້ຊ້ອນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດ.

          

ໃນການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບ ການສ້າງ, ອັບໂຫຼດ ແລະ ຈັດການຟາຍ(File), ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂເອກະສານຮ່ວມກັນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການນຳໄປວາງແຜນ ເຊິ່ງສາມາດປັບເຂົ້າໃນລະບົບການເຮັດວຽກ

ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສຳມະນາກອນອີກດ້ວຍ.

            ພາຍຫຼັງການແນະນຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບສຳເລັດ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ຊຶ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດ​ຟົດ​ຟື້ນ, ໄດ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມ-ຕອບ ປຶກສາຫາລື ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບທັນສະໄໝ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ເວລາ 16:00.

ຂ່າວໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ