2020/11/17 ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNDP) ເປິດ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປືກສາຫາລື ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Workshop on Digital Government)

18/11/2020

2020/11/17 ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNDP)  ເປິດ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປືກສາຫາລື ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Workshop on Digital Government)

      ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2020 ໄດ້ມີ ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປືກສາຫາລື ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ລັດຖະບານດິຈິຕອນ (Workshop on Digital Government) ຮ່ວມຈັດໂດຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (MPT) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNDP).

      ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກຽດເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ Ricarda Rieger, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNDP ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ລວມທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມທໍາອິດໃນບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງກັບດິຈິຕອນທີ່ມີການວາງແຜນໄວ້ເຊິ່ງຈະມີການເຊີນບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທີການເພື່ອສົ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນ.

     ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງມີວາລະທີ່ສໍາຄັນໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປືກສາຫາລື ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ລັດຖະບານດິຈິຕອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ກະຊວງ ປທສ.

      ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອຮ່ວມກັນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ໃນ 3 ວຽກຫຼັກ ຄື: 1) ການພັດທະນາລັດຖະບານດີຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊຽນ, 2) ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ແຜນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ກົມກອງອ້ອມຂ້າງ, 3) ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ (roadmap) ເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂອງພາກລັດ.

ຂ່າວໂດຍ: ນ.ພອນທິບ  ທຳມະວົງ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ