ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ລະບົບ G-Share G-Drive


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ລະບົບG-Share, G-Drive 23112020

ເອກະສານສຳລັບຝຶກອົບຮົມ:

ດາວໂຫຼດເອກະສານ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ