ລະບົບສື່ສານພາກລັດ G-chat


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ G-Chat for Browser
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ G-Chat for Android
ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບ G-Chat for iOS

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມລະບົບສື່ສານພາກລັດ ຕາມລິ້້ງລຸ່ມນີ້:

 

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣ G-Chat (ສຳລັບແອນດອຍ)

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣ G-Chat (ສຳລັບໄອໂຟນ)

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ