ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລະບົບສື່ສານຂອງພາກລັດ G-Chat


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລະບົບສື່ສານຂອງພາກລັດ G-Chat

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ