2019/11/11 ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ACIO ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.

15/11/2019

2019/11/11 ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ACIO ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.

     ອີງຕາມໜັງສືເຊີນ ຈາກອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊຽນ (ACIOA), ທ່ານ ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອຕາງໜ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ CIO ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາວຽກງານ ICT ແລະ ການນຳໃຊ້ ICT ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງອາຊຽນ, ພ້ອມນີ້ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຂອງຄະນະ CIO ເພື່ອແລກປ່ຽນວິໄສທັດ ແລະ ບົດຮຽນ ໃນການນຳໃຊ້ ICT ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ..

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ, ມີຕົວແທນ CIO Councilor ຈາກ 10ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ ກອງເລຂາອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ, ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນັ້ນການຮ່ວມມືບັນດາ CIO ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃໝ່ ໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດິຈິຕອນ ໃນອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີຄວາມສຳຄັນຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ (Digital Transformation) ໂດຍເນັ້ນ 1) ການສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານດິຈິຕອນ; 2) ການສົ່ງເສີມການສ້າງຂໍ້ມູນ, ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ (Open Data) ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ; 3) ການສົ່ງເສີມ SME, Startup ເພື່ອສ້າງບໍລິການດິຈິຕອນໃໝ່ໆ; 4) ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ (CyberSecurity). ນອກນັ້ນ, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດອາຊຽນ ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນໄພພິບັດ (Disaster Information), ການສ້າງ ASEAN Digital ID, Digital Payment, Digital Data ແລະ ອື່ນໆ.

ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການພັດທະນາດິຈິຕອນ ແລະ ແຜນຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຂອງປະເທດຕົນເອງ, ຊຶ່ງຫຼາຍປະເທດ ແມ່ນໄດ້ມີທິດທາງຈະແຈ້ງ ໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ທັງການສ້າງ Smart City, Smart Government, Smart Payment, Smart ID, ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ປະເທດ ບູນາຍ, ກຳປູເຈຍ, ພະມ້າ ກໍ່ໄດ້ສ້າງ Master Plan ເພື່ອເລັ່ງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ໃຫ້ທັນປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍຂັດຂ້ອງ (Electricity Blackout in Indonesia) ເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ໃນຫຼາຍແຂວງ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍມະຫາສານ, ຊຶ່ງເປັນບົດຮຽນໃຫ້ທຸກປະເທດຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຫາວິທີປ້ອງກັນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊຽນ (ACIO) ແລະ ສະເໜີຂໍເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານ ASEAN ICT ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍຄຳເຫັນບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ດຣ ກອບສັກ ພູຕະກູນ, ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍຍົກ ຂອງໄທ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ຕໍ່ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ວ່າ: ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຈາກຫັນລັດຖະບານເປັນດິຈິຕອນ (Digital Government) ໂດຍເລີ່ມຈາກຫັນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆເປັນດິຈິຕອນ, ເຊື່ອມໂຍງບັນດາຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງທຸກພາກລັດ ແລ້ວນຳໃຊ້ໃຫ້ສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດ (Open Data for develop Digital Economy and Society).

ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມ, ຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກົມຊົນລະປະທານ ຂອງປະເທດໄທ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ Sensor ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບແມ່ນ້ຳທັງໝົດຂອງໄທ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫານ້ຳຖ້ວມ ແລະ ແກ້ໄຂໄພນຳ້ແລ້ງ ຊຶື່ງເອີ້ນວ່າ ລະບົບ NARKS 4.0 ທີ່ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານລະບົບນ້ຳໃນໄທ ສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າຫຼາຍເທົ່າ.

ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມ, ເຫັນວ່າ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງ ໃນການພັດທະນາຫັນເປັນດິຈິຕອນ ໂດຍມີຄະນະ CIO ເປັນໃຈກາງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມື ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ຄວນສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ACIOA ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານ Digital ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດິຈິຕອນ ໂດຍມີການຮ່ວມມື ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະ ສົ່ງເສີມການສ້າງ Startup ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງລາວ ຄວນໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ ICT ໃນທຸກຂົງເຂດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດິຈິຕອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ