ເອ​ກະ​ສານ​ຜີຍ​ແຜ່​ອື່ນ​ໆ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ເອກະສານເຜີຍແຜ່ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໃໝ ແບບຟອມສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈໍລະຈອນເອກະສານ.docx
ບົດນຳສະເໜີ E-office, E-mail ແລະ VC.pdf
2 ເອກະສານ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂັ້້ນວິຊາການ_ 2019.pdf
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂັ້້ນຄະນະພະແນກ_ 2019.pdf
email-presentation-Final.pptx
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ_ 22052019.pdf
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ 15.01.2019final _1_.pdf
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Office_ຂັ້້ນຄະນະກົມ_ 2019.pdf
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານໂທລະສັບ16.01.2019 _1_.pdf
3 ເອກະສານນະໂຍບາຍ ແບບຟອມ ເງິນອຸດໜູນ ລູກກຳພ້າ ແລະ ໝ້າຍ.pdf
ແບບຟອມ ຂໍຂື້ນທະບຽນສຳລັບຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກຖານ.pdf
ແບບຟອມ ແຈ້ງຫຼຸດ.pdf
ແບບຟອມ ຂື້ນທະບຽນ ປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນລຽ້ງດູ.pdf
ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບພະນັກງານລັດທະກອນ.pdf
ໃບສະເໜີ ຂໍເງິນອຸດໜູນ.pdf
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍປຽນແປງຂໍ້ມູນ.pdf

 

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ