ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ກາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານເອກສານ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
929

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ໜັງສືພິມ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ